Partner Firm sp. z o.o.
English | Polski
Slide 1
DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ
- GWARANTUJE ZADOWOLENIE WŚRÓD KLIENTÓW


Firma Partner Firm sp. z o.o. została utworzona dnia 18 stycznia 2013 roku.

Bezpośrednim impulsem do zawiązania spółki było coraz większe zapotrzebowanie Klientów na szeroko rozumiane usługi księgowe i doradcze, a także doświadczenie w świadczeniu tego typu usług zdobyte w trakcie dotychczasowej działalności wspólników, a także pracowników Spółki.

Spółka skupia specjalistów o różnych profilach i doświadczeniu zawodowym. Celem Spółki jest nie tylko świadczenie usług o charakterze księgowym, lecz także usług wspomagających zarządzanie i administrację. Współpracę opieramy na wzajemnym szacunku i długoterminowych relacjach z Klientami, z którymi dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami. Na rzecz Spółki pracują lub świadczą usługi księgowi, specjaliści z zakresu prawa oraz controllingu i rachunkowości zarządczej, a także doradcy podatkowi. Spółka ściśle współpracuje z radcami prawnymi oraz biegłymi rewidentami. Posiada ona ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności finansowo – księgowych w wysokości 2 000 000 PLN.

Obecnie z doświadczenia wspólników i pracowników Spółki w zakresie prowadzenia „support service center” skorzystały dwie duże grupy kapitałowe – łącznie 25 podmiotów ze śląska i małopolski, dla których świadczone są kompleksowe usługi z zakresu księgowości, podatków, finansów, administracji, controllingu oraz doradztwa. Ponadto, klientami są także mniejsze firmy z różnych branż, obsługiwane głównie pod względem księgowym.

Zapewniamy reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Urzędami Kontroli Skarbowej oraz ZUS-em, co pozwala to naszym klientom skoncentrować się nad rozwojem własnej firmy, a nie tracić czas na załatwianie spraw w urzędach.

Oferujemy pomoc i doradztwo przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a także w trakcie jej kontynuowania. Rozpoczynając działalność gospodarczą, otrzymają Państwo pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej oraz najkorzystniejszej formy jej opodatkowania. Przygotowujemy wszelkie dokumenty oraz podejmiemy czynności niezbędne do utworzenia i zarejestrowania podmiotu gospodarczego.

Rozumiejąc potrzeby większych podmiotów oferujemy także usługi doradcze z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiadamy niezbędne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. m

Jeżeli poszukują Państwo profesjonalnego partnera zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Contact
Teamwork